برخی از پروژه های ضد حریق اجرا شده یا در حال اجرا

 

           پروژه های ساختمانی                                           پروژه های صنعتی                    

ردیف

نام پروژه

ردیف

نام پروژه

1

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق شیرکوه

21

پروژه توسعه چاه های نفت مسجد سلیمان – CNPC

2

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق طاهری

22

فاز 1 پارس جنوبی –پتروپارس و پیدکو

3

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق یارمحمدی

23

پتروشیمی بندر امام فرآورش واحد NF

4

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق فرجام

24

پتروشیمی پارس – پروژه استایرن منومر

5

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق زعفرانیه

25

پتروشیمی بندر امام – آب نیرو

6

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق یارمحمدی 2

26

فاز 17 و 18 پارس جنوبی – جهانپارس

7

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق لاریجانی

27

فاز 17 و 18 پارس جنوبی – محورسازان

8

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق فلامک

28

پتروشیمی بوعلی سینا

9

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق منظریه

29

پتروشیمی بندر امام – شرکت کیمیا

10

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق ساقی

30

پتروشیمی بندر کیمیا – فرآورش سال 95

11

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق محلاتی

31

پتروشیمی بندر امام – شرکت کیمیا

12

 پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق بخارست

32

پتروشیمی مارون

13

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق عقابی

33

پتروشیمی بندر امام – بسپاران

14

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق نیاوران

34

پتروشیمی قائد بصیر

15

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق زعفرانیه

35

پتروشیمی تبریز

16

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق اتحاد

36

پتروشیمی بندر امام فرآورش واحد OL

17

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق بیمه البرز

37

پتروشیمی بندر امام فرآورش واحد NF

18

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق اتحاد 2

38

پتروشیمی اراک

19

پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق نظری

39

پالایشگاه گاز ایلام
20 پروژه پوشش مقاوم در برابر حریق ولنجک 40

فاز 9 و 10 پارس جنوبی – انرژی گستر نصیر