دسته بندی ساختمان ها از نظر پوشش ضد حریق

عمل محافظت در برابر حریق می بایست به گونه ای اجرا گردد که تخریب سازه در زمان حریق، عملیات تخلیه و نجات را تا رسیدن نیروهای امدادی به تعویق اندازد.

بر همین اساس مقاومت ساختمانها را  دو دسته کلی ،

الف- ساختمانهایی که  حداقل  2 ساعت مقاومت در مقابل حریق می بایست مقاوم سازی گردد

ب-  ساختمانهایی که  حداقل 3 ساعت مقاومت در مقابل حریق می بایست مقاوم سازی گردد

بر این اساس سازمان های ذیربط و متولیان بخش ساختمان ( مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی ) و ایمنی شهری( شهرداری ها)

اقدام به نگارش ضوابط و مقررات ایمن سازی ساختمان ها ( دستور العمل ایمنی ساختمان منضم به پروانه ساخت) در مقابل حریق نموده اند که بر اساس آن تمامی ساختمان های در حال ساخت یکی از اقداماتی که می بایست قبل از صدور پایان کار انجام دهند، اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی ( ایمن سازی سازه در مقابل حریق) می باشد که اخذ این تاییدیه نیازمند رعایت ضوابط سازمان آتش نشانی در خصوص مقاوم سازی سازه های فولادی در برابر حریق می باشد .